Fundación Lurgaia Fundazioa irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatua da, eta biodibertsitatearen kontserbazioa eta natura-ondarearen kudeaketa sustatzeadu helburu: espezieak, habitatak, lotutako prozesu ekologikoak eta paisaia.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren inskripzio-zenbakia: 940001

Gure tresnak

Lur-zaintza

Zaintza-erakunde batek, kasu honetan Fundación Lurgaia Fundazioak, gizarte zibila ordezkatzen duena, lursailak eskuratzen ditu bere jabeekin (publikoekin zein pribatuekin) egindako borondatezko dohaintzaren, salerosketaren edo lagapen-hitzarmenen bidez. Jabeok titulartasunari eusten diote, baina lurzoruaren erabilera iraunkorra bermatzen dute: balio naturalak, kulturalak eta paisaia-balioak kontserbatzea eta/edo berreskuratzea.

Tresna horrekin lan egiteak 450 hektarea inguru kudeatzeko aukera eman digu.

Fundazioaren estatutuen arabera, lursail horiek kontserbazio zorrotzerako erabiliko dira, eta ez dira erabiliko erauzketa-etekin ekonomikoa edo bestelako etekinak lortzeko. Eta fundazioen legeak hori horrela izango dela bermatzen du; izan ere, fundazioa bera desegitekotan, helburu berberak bermatuko zituen beste erakunde baten titulartasunera igaroko lirateke lursailak.

Undabaso-plantas-gorosti

Nola berreskuratzen dugu baso bat?

1

icono-firmas

Zaintza-akordio bat sinatzen dugu eta horrela lursailera sar gaitezke.

Egurra ateratzeko pistak kentzen ditugu, jatorrizko profila berreskuratzen laguntzeko.

icono-excavadora

2

3

icono-tronco

Mozketaren ondorengo hondarrak utzi egiten dira, lurrera elikagaiak ematen diote eta intsektuen eta onddoen babesleku dira.

Espezie exotiko inbaditzaileak kontrolatzen eta/edo ezabatzen ditugu.

icono-tijeras

4

5

icono-semilla

Inguruko haziak biltzen ditugu eta bertako espezieakerabiltzen dugu jatorri lokala bermatuta, aberastasun genetikoa babesteko.

Landatzen dugu. Boluntariotza korporatiboarekin, gurearekin edo kontratazioarekin.

icono-pala

6

7

icono-simbiosis

Naturaltasuna bilatzen dugu: dentsitate ezberdinak, espezieak… Lerrorik gabe.

Urlehortarrentzako putzuak eraikitzen dugu eta hegaztientzako eta saguzarrentzako habia kaxak jartzen ditugu.

icono-plantas

8

9

icono-hojas

Aleak tutorizatu eta babesten ditugu.

Espezie exotiko inbaditzaileen berragerpena kontrolatzen dugu eta landaketen aurrerapena zaintzen dugu.

icono-busqueda

10

11

icono-dialogo

Natura-ingurunearen ezagutza zabaldu eta sortzen dugu.

Lehen fasean, landare aitzindariak, “sastraka” deiturikoak, kolonizatzen dituzte eta mantenugaiak ematen dizkiete lurrari, intsektuei, hegaztiei… Segida ekologikoa da.

icono-vegetacion

12

13

icono-hojas

Babeskiak kentzen ditugu, berriro erabiltzeko eta gure etorkizuneko basoa zaintzen dugu.

Gero, natura arduratzen da, milioika urte daramatzan bezala. “Bideratzaileak” gara.

icono-siembra

14

Boluntariotza

Gure jendeari esker

Boluntariotza-sare bat dugu, gure proiektuak gauzatzen laguntzen diguna, eta funtsezko zutabea dena.

Basoak, hezeguneak eta biodibertsitatea kontserbatzeko beste jarduera batzuk berreskuratzeko lanek berekin dakarte: haziak biltzea, landaketak egitea, landare inbaditzaileak ezabatzea, putzuak sortzea, ibaiak eta hondartzak garbitzea eta abar.

Gizartea lan honen partaide bihurtzea da modurik onena pertsonak eta ingurune naturala konektatzeko, natura zabaltzeko eta gure aldetik behar duen zaintzaren inguruan kontzientziatzeko.

Urtean zehar, gure boluntariotza-sarea gonbidatzen dugu, bazkideak izan edo ez, jarduera horietan laguntzeko beren ahaleginaren eta ilusioaren bidez. Eta, lan egin eta ikastearekin batera, primeran pasatzen dugu!

Eta, gure ingurumen-boluntariotzako sarean parte hartu nahi baduzu, jo ezazu inprimakira.

Gure irizpideak

Landareen jatorri lokala.

Oso garrantzitsua da erabiltzen ditugun landareak bertakoak izatea, baina espezieari erreparatzeaz gain, ingurunera ondo egokitzen gaituzten genetika lokalak dituzten barietateak izatea bilatzen dugu, baina, aldi berean, aldakortasun genetikoa dutenak, masa erresilienteak egiteko Klima Aldaketaren ondoriozko mehatxuen aurrean.

Espezieen aldakortasuna.

Ez ditugu haritzak bakarrik landatzen. 35 zuhaitz eta zuhaixka espezie inguru landatzen ditugu ahalik eta aberastasun handiena lortzeko, eta kontuan hartzen ditugu kokapena, lurzorua eta une bakoitzean egokienak diren espezieak aukeratzeko beste faktore batzuk.

Segida ekologikoa.

Basoak lehengoratzeko, modu naturalean eta berez gertatzen diren segida ekologikoko prozesuei erreparatzen diegu. Lehenengo urratsak erraztu eta “bizkortu” egiten ditugu, zuhaitz- eta zuhaixka-espezieak landatuz. Horrela, belar-sastrakak saihesten ditugu.

Heterogeneotasuna.

Natura imitatzen saiatzen gara, eta, horregatik, ez dugu lerroan landatzen, ez gara espezieekin uniformeak, ez dugu belar-sastrakarik egiten, ez eta hildako zura ezabatzen ere. Horrek guztiak elikagaiak lurrera ekartzea erraztuko du.

Jarraitasuna.

Berreskuratzen ari diren espazioen zatiketa saihesten saiatzen gara, konektibitatea errazteko eta baso baten berezko prozesu ekologiko guztiez hornitutako ekosistema dinamiko handi bat lortzeko.

Profil hidrologikoa berreskuratzea.

Zurezko ateratze-pistek profil hori aldatzen dute, higadura errazten dute eta paisaia aldatzen dute. Jatorrizko egoera leheneratzeko lan egiten dugu, posible eta komenigarria den guztietan.

EEIen kontrola.

Espazio horietan dauden espezie exotiko inbaditzaileak, ahal denean, kontrolatzeko edo ezabatzeko ere lan egiten dugu. Betiere metodo ez-kimikoekin eta, ahal den neurrian, mekanikoekin, berreskuratzean ingurunea gehiago ez aldatzeko.

Lotutako fauna sustatzea.

Bertako fauna- eta flora-espezieak berreskuratzen ari diren eremuetara erakartzeko ekintzak egiten ditugu, hala nola putzuak, hegaztientzako eta narrastientzako babeslekuak eta abar sortzea.

Hondakinak eta emisioak ahalik eta gehien murriztea.

Eta gure isurketen konpentsazioa landaketa propioaren bidez.

Borondatezko lana

Gizarteak parte hartzeko eta inplikatzeko modu gisa.

Gure programak

QUERCUS PROGRAMA

Berreskuratzea eta kontserbazioa

Bere ardatza: baso autoktonoak berreskuratzea, bertako landaredia eta jatorrizko prozesu ekologikoak bezala, jatorrizko azaleraren zati handi bat galdu baitute. Horretarako, lurrak kudeatzen ditugu lurraldea zainduz, erosiz, lagapen- edo erabilera-hitzarmenak sinatuz jabeekin.

AQUA PROGRAMA

Hezeguneak zaharberritzea

Azken mendeetan murriztu diren hezeguneen egoera hobetzea, hala nola hezeguneena, ibaiertzeko eta kostaldeko zingira-ekosistemena, eremu degradatuak lehengoratuz, zingira-ingurune berriak sortuz eta daudenak kontserbatuz.

BIODIBERTSITATEA PROGRAMA

Biodibertsitatea bultzatzea

Espezie mehatxatuen edo behartsuen egoera hobetzea. Horretarako, populazioak indartzeko eta/edo espezieak berriro sartzeko azterlanak eta proiektuak egiten ditugu.