Hemen, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legearen arabera ezagutu behar duzun web honen sarbide- eta erabilera-baldintzei buruzko informazioa dago.

Titularra Fundación LURGAIA Fundazioa da (IFZ: G95233805; sozietatearen helbidea: Luzarra 16, 2. solairua, 3. departamentua). 48014 Bilbao, Bizkaia, e-mail: info@lurgaia.org eta 946 576 110 telefonoa. Trantsizio Ekologikoaren eta Erronka Demografikoaren Ministerioaren Fundazioen Erregistroan inskribatuta dago, 940001 zenbakiarekin.

www.lurgaia.org-en helburua

Gure webguneak Fundación LURGAIA Fundazioa eta bere jarduera ezagutzera emateko balio du. Baita ere Fundazioaren eta pertsonen artean harremanak errazteko honako helburuetarako: Fundazioko bazkide izateko, fundazioari dirua emateko, kamisetak edo opari-bonuak erosteko eta Fundazioaren komunikazioetarako harpidetza egin ahal izateko, Fundazioak berak kudeatzen duen posta-banaketako zerrenda batean izena emanda, eta, oro har, Fundazioarekin harremanetan jartzeko, informazioa lortzeko, lankidetza-akordioak ezartzeko edo fundazioko zerbitzuak edo aholkularitza kontratatzeko.

Sartzeko eta erabiltzeko baldintzak

Webgunean, edukietan eta informazioan sartzea

Web orri honetara sartzea erabiltzaileen erantzukizuna da, eta bertan jasotako legezko ohartarazpenak, baldintzak eta erabilera-baldintzak onartzea eta ezagutzea dakar. Fundación Lurgaia Fundazioak eskubidea izango du, edozein unetan, web-orrirako komenigarri eta beharrezko iruditzen zaizkion aldaketak egiteko, aldez aurretik abisatu beharrik gabe.

Web orria eta edukiak behar bezala erabiltzeko betebeharra

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea eta ematen zaizkion erabilerak behar bezala erabiltzeko, legearen, lege-ohar honen eta jakinarazten zaizkion jarraibide eta abisuen arabera.

Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunea eta haren eduki guztiak zilegi diren eta debekatuta ez dauden helburuetarako bakarrik erabiltzeko betebeharra, baldin eta indarreko legeria urratzen ez badute eta/edo Fundación Lurgaia Fundazioaren edo beste edozein hirugarrenen legezko eskubideak kaltetzen badituzte, eta/edo zuzenean edo zeharka edozein kalte edo galera eragin badezakete.

Horretarako, Erabiltzaileak uko egingo dio web-orriko edozein eduki erabiltzeari legezko ohartarazpen honetan debekatutako helburu edo ondorio ez-zilegietarako, baldin eta hirugarrenen eskubide eta interesen kalterako badira edo, edozein modutan ere, fundazioaren, beste erabiltzaile batzuen edo Interneteko edozein erabiltzaileren (hardwarea eta softwarea) edozein informatika-ekipamendutan (hacking) biltegiratutako web-orria, ekipo informatikoak, dokumentuak, artxiboak eta mota guztietako edukiak kaltetu, ezgaitu, gehiegi kargatu, hondatu edo eragotzi ahal izatea.

Bereziki, eta argibide hutsez eta zehaztasunik gabe, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ez transmititzeko, ez zabaltzeko edo hirugarrenen eskura jartzeko informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu- eta/edo irudi-fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, oro har,
honako materialak:

 • edozein modutan, nazioarteko tratatuetan eta gainerako legeetan Konstituzioan aitortutako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak gutxietsi edo horien aurka egiten duenak;
 • delitu-, irain-, difamazio-, infamante-, indarkeria- edo, oro har, legearen, oro har onartutako moralaren eta ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako jarduerak eragin, bultzatu edo sustatzen dituenak;
 • sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo baldintzagatik diskriminatzaileak direnak, jarrerak edo pentsamenduak eragin, bultzatu edo sustatzen dituenak;
 • delitu-produktuak, -elementuak, -mezuak eta/edo -zerbitzuak, indarkeriazkoak, iraingarriak, kaltegarriak, apalesgarriak edo, oro har, legearen, moralaren eta oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak biltzen, eskura jartzen edo eskuratzen uzten dutenak;
 • faltsua, anbiguoa, zehaztugabea, gehiegizkoa edo garaiz kanpokoa bada, bere objektuari buruz edo komunikatzailearen asmo edo asmoei buruz nahastea eragiteko modukoak;
 • hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialeko edozein eskubideren babesa badu, eta erabiltzaileak ez badu aldez aurretik titularrengandik lortu egiten dutenak edo egin nahi dutenak erabilera gauzatzeko beharrezko baimenik;
 • beste hirugarrenen sekretu enpresarialak bortxatzen duenak;
 • pertsonen ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako edo norberaren irudirako eskubidearen aurkako materiala;
 • edozein modutan ere, Fundación Lurgaia Fundazioaren edo hirugarrenen kreditua kaltetzen dutenak;
 • komunikazioen sekretuari buruzko araudia hausten dutenak;
 • hala denean, publizitate ez-zilegi, engainagarri edo desleiala eta, oro har, lehia desleiala den materiala;
 • birusa edo beste elementu fisiko edo elektroniko batzuk dituen materiala, Lurgaia Fundazioaren edo hirugarrenen sarearen, sistemaren edo ekipo informatikoen (hardwarea eta softwarea) funtzionamendu normala kaltetu edo eragotz dezaketenak, edo ekipo informatiko horietan biltegiratutako dokumentu elektronikoak eta artxiboak kaltetu ditzaketenak;
 • zerbitzuaren ohiko funtzionamendurako zailtasunak eragiten dituen materiala (formatua, hedadura, etab.);

Hala, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Erabiltzaileen web gunean eskuragarri jarritako edukiak erabiltzeko, hau da, testu, argazki, grafiko, irudi, ikono, teknologia, software, esteka eta ikus-entzunezko edo soinuzko gainerako edukiak, baita horien diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak ere (aurrerantzean, Edukiak), legearekin bat etorriz, lege-ohar honek, gainerako abisuek, erabilera-erregelamenduek eta jakinaren gainean jarritako jarraibideek, bai eta oro har onartutako moralak eta ohitura onek eta ordena publikoak ere, eta, bereziki, honako hauei uko egiteko konpromisoa hartzen du:

 • edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eskura jartzea edo beste edozein modutan komunikatzea jendaurrean, eraldatzea edo aldatzea, salbu eta kasuan kasuko eskubideen titularraren baimena badago edo hori legez baimenduta badago;
 • Fundación Lurgaia Fundazioaren edo haren titularren eskubideen erreserbako copyright-a eta gainerako identifikazio-datuak, hatz-markak edo hura aitortzeko ezarritako beste edozein baliabide tekniko ezabatzea, manipulatzea edo edozein modutan aldatzea. Erabiltzaileak ezin izango ditu edukiak eskuratu, ezta lortzen saiatu ere, horretarako, kasuan-kasuan bere eskura jarri diren edo Edukiak dauden web-orrian horretarako adierazi diren bitartekoak edo prozedurak ez diren beste batzuk erabiliz, edo, oro har, Interneten horretarako erabili ohi direnen artean, baldin eta web gunea, zerbitzuak eta/edo edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez badakarte.

Zehazki, Fundación Lurgaia Fundazioaren argazki eta audio/bideo artxiboak erabiltzeko, baldintza hauek bete beharko dira:

 • Debekatuta dago merkataritza-helburuetarako erabiltzea eta/edo ondoren banatzea. Hemen eskuragarri dauden irudiak eta ikus-entzunezko baliabideak hedabideek bakarrik erabiltzeko dira, eta informazio-helburu hutsetarako, betiere haien jatorria aipatzen bada.
 • Debekatuta dago, beraz, beste konpainia edo erakunde batzuen jarduerak, produktuak edo ekitaldiak ilustratzeko erabiltzea. Fundación Lurgaia Fundazioak eskubidea izango du irudi edo audio/bideo artxibo horietako edozein erabiltzeko baimena kentzeko, baldin eta bere interesak nolabait kaltetzen dituzten helburuetarako erabiltzen ari dela uste badu.

Erabiltzaileek eta, oro har, beren web-orriaren eta www.lurgaia.org webgunearen (aurrerantzean, “Hiperesteka”) artean hiperesteka bat ezarri nahi duten pertsonek honako baldintza hauek bete beharko dituzte, betiere aldez aurretik baimena emanda:

 • Hiperestekak home-pagera edo webgunearen hasierako orrira edo Fundación Lurgaia Fundazioak baimentzen dion puntu zehatzera soilik sartzeko aukera emango du, baina ezin izango ditu inola ere erreproduzitu;
 • Ez da webguneen gaineko framerik sortuko.
 • Ez da adierazpen edo argibide faltsurik, zehaztugaberik edo okerrik egingo Fundación Lurgaia Fundazioari, haren zuzendariei, langileei, webguneari edo haren jarduerari, produktuei eta/edo zerbitzuei buruz.
 • Ez da deklaratuko eta ez da aditzera emango Fundación Lurgaia Fundazioak Hiperesteka baimendu duela edo Hiperesteka ezartzen duen web orrian eskainitako edo eskuragarri jarritako zerbitzuak gainbegiratu edo bere gain hartu dituela.
 • Hiperesteka bera osatzen duten zeinuen kasuan izan ezik, Hiperesteka ezartzen duen web-orriak ez du izango Lurgaia Fundazioko markarik, izen komertzialik, establezimendu-errotulurik, izendapenik, logotiporik, esloganik edo bestelako zeinu bereizgarririk.
 • Hiperesteka ezartzen duen web-orriak ez du jasoko legez kontrako informazio edo edukirik, oro har onartutako moralaren eta ohitura onen eta ordena publikoaren kontrakorik, ezta hirugarrenen eskubideen aurkako edukirik ere.

Hiperesteka ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, Fundación Lurgaia Fundazioaren eta hura ezartzen den webgunearen jabearen artean harremanik dagoenik, ezta Fundación Lurgaia Fundazioak haren edukiak edo zerbitzuak onartu eta onartu dituenik ere.

Jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubideak

Erabiltzaileak Fundación Lurgaia Fundazioaren eta beste edozein hirugarrenen jabetza industrialeko eskubideak errespetatu beharko ditu. Web orrian sartzeko aukera emateak edo erabiltzeak ez dakar berekin bertan erabiltzen diren marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarrien gaineko eskubiderik ematea.

Erabiltzaileak bere terminalean deskargatu ahal izango du web-orria, erabilera pribaturako bada, inolako merkataritza-helbururik gabe; beraz, ezin izango du webguneko edukia ustiatu, erreproduzitu, banatu, aldatu, publikoki komunikatu, laga, eraldatu edo erabili helburu publiko edo komertzialekin.

Era berean, edukiak Fundación Lurgaia Fundazioaren jabetza intelektuala dira, edo, baliabide batzuen kasuan, erabilera publikoko lizentzia duten iturrietatik datozenak, egile-eskubiderik gabekoak, royalti-ik gabeko irudi-bankuak kasu, esleitzerik, creative commons-ik eta abarrik behar ez dutenak, eta, Lege Ohar honetan ezarritakoaren arabera, Erabiltzaileari ezin zaizkio laga ustiapen-eskubideak edo dauden beste edozein eskubide. Gunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa dena.

Zerbitzuaren iraupena

Fundación Lurgaia Fundazioak ez du bermatzen web gunearen erabilgarritasuna eta funtzionamenduaren jarraipena. Hori posible denean, Fundación Lurgaia Fundazioak aldez aurretik ohartaraziko du Web Gunearen funtzionamendua eten egingo dela. Fundación Lurgaia Fundazioak ere ez du bermatzen Web Gunearen erabilgarritasuna jarduera jakin bat egiteko, ezta hutsezintasuna ere.

Fundación Lurgaia Fundazioaren webgunerako sarbideak iraupen mugagabea du; hala ere, Fundación Lurgaia Fundazioak eskubidea izango du, aldez aurretik abisatu gabe, Erabiltzaileentzako sarbidea eteteko, baldin eta, bere ustez, ez badituzte betetzen bere web orria erabiltzeko arauak, eta dagozkion legezko neurriak baliatzeko. Gainera, Fundación Lurgaia Fundazioak eskubidea du webguneko atal batzuetarako sarbidea publiko orokorrari mugatzeko, erabiltzaile edo erabiltzaile-talde jakin batzuei soilik mugatuz, sarbide-pasahitz bat emanez, eta pasahitz horren erantzule izango dira.

Erantzukizunik eza

Fundación Lurgaia Fundazioak ahalik eta ahalegin handiena egiten du web-orriko edukietan akatsik ez izateko.

Fundación Lurgaia Fundazioak ez du inolako erantzukizunik izango honako hauetatik eratorritako edozein motatako kalte-galerengatik:

 • Funtzionamendua etetea edo web-orrira sartzeko aukerarik ez izatea.
 • Erabiltzaileak web-orria erabiltzeko duen pribatutasuna eta segurtasuna, eta/edo baimendu gabeko hirugarrenen baimenik gabeko sarbidea.
 • Sistema informatikoei kalte egiten dieten elementuen balizko transmisioa.

Cookien erabilera

Lurgaia Fundazioak cookie-ak erabiltzen ditu bere web orrian nabigatu ahal izateko eta Erabiltzaileak nahiago duen hizkuntza ezagutzeko.

Datu pertsonalen babesa

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan xedatutakoa betez, datu pertsonalak ematen dituzten edo emango dituzten erabiltzaile guztiei jakinaraziko zaie aldez aurretik, aipatutako erregelamenduan aurreikusitakoaren arabera. Zure datuak Erregelamendu horren arabera tratatuko dira, eta jakinarazten dizugu zure datuak eskuratu, zuzendu, mugatu, eramangarri bihurtu, ezabatu eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezula info@lurgaia.org helbidean, bai eta erreklamazioa jartzeko eskubideak ere www.aepd.es helbidean.

Webgunean eskuragarri dauden inprimakien bidez, informazio pertsonala bilduko da, dagokion laukitxoa edo checkbox markatuta. Erabiltzaileak berariaz eta askatasunez onartuko du bere datu pertsonalak eskatutako helburuarekin tratatzea.

Forua eta gatazken konponketa

Alderdiak, aukeran, erabiltzailearen egoitzako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira, gatazkak konpontzeko, eta uko egiten diote beste edozein foruri. Jakinarazten dizugu eskura duzula gatazkak konpontzeko Europako webgunea.